ahmetbarut/validation

Php form do─črulama

v1.0.3 2021-09-21 13:57 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2022-01-22 09:43:13 UTC


README

Doğrulama Hakkında

Bu doğrulama paketi, size kolay bir şekilde formları doğrulamanıza olanak sağlar. Basit mantık üzerinde işleyişi yatıyor. Kuralı tanımla, kuralı nesneye tanıt ve kuralı kullan şeklindedir.

Illuminate\Validation Laravel'den esinlenilmiştir.

Özellikleri

 • Özel kurallar belirleme
 • Özel hata mesajları belirleme
 • Kullanım kolaylığı

Gereklilikler

 • composer
 • php >= 7.4.23

Basit Kullanım

Paketi kurmadan önce basit kullanımına bakalım:

$validation = new ahmetbarut\Validation\Validate();

$validation->setFields($_POST)->setRules(
  [
    "id" => ["required", "number"],
    "name" => ["string", "required"],
    "date" => ["date", "required"],
  ]
)->make();

setFields yöntemi, form alanlarını dizi şeklinde vermenizi sağlar. setRules yöntemi, kurallardan geçecek olan alanları belirtmemizi sağlar. make yöntemi, sıraya alınan işleri yürütür ve sonucu döndürür. Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda ise hata mesajı döndürür.

Kurallar

Kurallar, ilgili input alanlarının karşılaması gereken koşulları belirtmeyi sağlar. Yani basitçe ilgili input alanında sadece sayı ve 1-9 arasında değeri kabul ediyoruz normal durumda bunun için koşul yazıp, o şekilde doğrularız burda sorun yok ama birden fazla form alanı varsa ? Bu durumda sürekli kopyala/yapıştır yapmamız gerekebilir fakat burda kural yazınca ona bile gerek kalmıyor 1 defa yaz sürekli kullan ve karmaşayı da önlüyor.

Kurulum Ve Kural Tanımlama

Kurulum

Kurulum için composer'e ihtiyacımız var. getcomposer.com adresinden indirebilirsiniz.

  composer require ahmetbarut/validation

Eğer uygulamanızda Container(Kapsayıcı) kullanılıyorsa nesneyi kapsayıcı içinde oluşturmanız daha sağlıklı olur.

Kural Tanımlama

Kural tanımlamak için öncelikle bu arayüzü ahmetbarut\Validation\Validation\Rule implement etmeniz gerekiyor. İlgili arayüzde 2 yöntemi ekletmek isteyecek. Bunlar: check ve message check yönteminde, koşul yazmanızı sağlar ve duruma göre bool değer döndürmeniz gerekli. message yönteminde eğer başarısızlık varsa ilgili mesaj geriye döndürülür. Örenk Sınıf:

namespace ahmetbarut\Validation\Validation\Rules;

use ahmetbarut\Validation\Validation\Rule;

class Number implements Rule
{

  public function check(string $attr, string $value): bool
  {
    return is_numeric($value);
  }

  public function message(): string
  {
    return "Sayısal olmalıdır!";
  }
}

Bu sınıfı nesneye tanıtmak için nesneyi ilk oluşturduğumuzda verebiliriz. Bu arada nesneyi isteklerin ilk geldiği veya isteklerin geçtiği yerde oluşturmanız gerekli sonraki durumlarda böyle bir zorunluluk yok. Yani şöyle, eğer kural tanımlanacaksa belirttiğim şekilde olması gerekli. Sonraki durumda kuralların tutulduğu değişken static olduğu için nesneyi bir sonraki sefer ürettiğinizde yok olmaz önceki değerleri taşır.

Kural tanımlamanın 1 kuralı vardır. Dizi şeklinde verilmesi gerekir. Örn ["kural_adi" => Kural::class] kurala verilmek istenen isim ve sınıfın alan adı yani namespace. Kuralı tanımlayalım :

use ahmetbarut\Validation\Validate;
use ahmetbarut\Validation\Validation\Rule;

require_once "./vendor/autoload.php";

class Number implements Rule
{

  public function check(string $attr, string $value): bool
  {
    return is_numeric($value);
  }

  public function message(): string
  {
    return "Sayısal olmalıdır!";
  }
}

$validation = new ahmetbarut\Validation\Validate(["numara" => \Number::class]);

$validation->setFields($_POST)->setRules(
  [
    "id" => ["required", "numara"],
    "name" => ["string", "required"],
    "date" => ["date", "required"],
  ]
)->make();

Verilen form alanlarını nesne üzerinden almak istiyorsanız

$validation = new ahmetbarut\Validation\Validate(["numara" => \Number::class]);

$validation->setFields($_POST)->setRules(
  [
    "id" => ["required", "numara"],
    "name" => ["string", "required"],
    "date" => ["date", "required"],
  ]
)->make();

$validation->getAllFields();

Parametre Gönderme

Kurala parametre atanabiliyor. Ama öncesinde ilgili kuralın __construct yöntemi tanımlı olmalı. Onun dışında herhangi bir eklemeye ihtiyaç duymuyor.

$validation = new ahmetbarut\Validation\Validate();

$validation->setFields($_POST)->setRules(
  [
    "id" => ["required", new Max(50)],
    "name" => ["string", "required"],
    "date" => ["date", "required"],
  ]
)->make();

$validation->getAllFields();