ahmetbarut/laravel-jq-validation

v1.0.2 2021-12-10 15:56 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2022-01-10 16:08:36 UTC


README

Laravel ve jquery ile sayfa yenilemeden doğrulama işlemi yaptırmak.

Kurulum

 composer require ahmetbarut/laravel-jq-validation

Kurulduktan hemen sonra servisi yayınlayın. php artisan vendor:publish komutunu çalıştırın, ardından listeden ahmetbarut\Validation\Provider\ValidationServiceProvider'in sıra numarasını yazıp onaylayın. Publish yaptıktan sonra public/laravel-validation/main.js dosyasını viewde dahil edin.

Kullanım

Formda Kullanımı

validateForm yöntemi, 4 parametre alır,validateForm(HTMLElementSelector, requestURI, METHOD, ErrorClass)

  <form name="testform">
    ...
    
    <button onclick="validateForm('form[name=testform]', '{{ route("login") }}', 'POST',['danger'])">
  </form>

Şimdi arka uçtan bakalım. Sadece zorunlu alanları geçmezse geriye mesaj döndürelim:

use Form;
use Illuminate\Http\Request;
public function index(Request $request){
  Form::setRules([
    'username' => 'required|string',
    'password' => 'required'
  ])->make($request);

  // Ve doğrulama başarısız olursa geriye mesajları döndürelim.
  if(false !== Form::getErrors()){
    return response()->json(
      [
        'errors' => Form::getErrors()
      ], 422
    );
  }
}

Örnek Dönüş : Hatalı form alanı yoksa getErrors false döndürür, varsa da input alanları ve hata mesajlarını dizi olarak döndürür. Örn:

  [
    0 => [
      'rule' => 'rule_adi',
      'message' => 'Hata mesajı!'
    ]  
  ]

Mesaj Döndürelim

Form::setRules([
      'username' => 'required|string|max:35',
      'password' => 'required|integer|max:35'
    ])->setMessages([
      'username.required' => 'Kullanıcı adı alanı zorunludur!',
      'password.integer' => 'Parola alanı sayılardan oluşmalıdır '
    ])->make(
      $request
    );