ahmetbarut/file-manager

v0.5.1 2021-07-23 09:55 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2022-01-23 11:05:39 UTC


README

Basit kullanımı amaçlayarak yazdım, kullanımı da oldukça kolay.

Kurulum

    composer require ahmetbarut/file-manager

Basit Kullanım

    <?php
    require "vendor/autoload.php";

    $f = new \ahmetbarut\core\Manager;

    $f->readFile('./index.php');
Method Açıklama Parametreler
readFile Belirtilen dosyayı okur $filename
formatSizeUnits Dosya boyutunu döndürür $filename
property Dosya/dizin özelliklerini döndürür $filename
diskSpace Disk alanını döndürür $path
directoryOpen Dizin içeriğini döndürür $path
readFile Dosyayı okur ve içeriğini döndürür $filename
deleteFile Dosya siler $filename
createFile Dosya oluşturur $filename, $content = ''
updateFile Dosyayı günceller $filename, $content