v1.0.1 2021-07-23 00:50 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2022-01-24 11:44:22 UTC


README

Kurulum

  composer require ahmetbarut\Csrf

Basit Kullanım

vendor/autoload.php dosyasını dahil ettikten sonra Csrf sınıfını üretin. Sınıfı new anahtar kelimesiyle çağırdığınızda token üretecektir. Tokeni kullanmak için:

  use ahmetbarut\Csrf\Csrf;

  require __DIR__ . "/vendor/autoload.php";

  // Sınıfı ürettiğinizde token oluşturur. Herhangi bir istek yoksa üretilir, istek varsa token üretmez. 
  $csrf = new Csrf;

  // Üretilen token değerini getirir.
  $csrf->getToken();

HTML İçinde Kullanım Ve Kontrol

Burda kolay kullanım açısından form içinde helper fonksiyonları kullanılıyor. İki yöntemi de kullanabilirsiniz.

! Not :

hasToken yöntemine gelen verileri olduğu gibi veriniz arkaplanda, input[name=_token] olarak bakacaktır.

<?php
  use ahmetbarut\Csrf\Csrf;

  require __DIR__ . "/vendor/autoload.php";

  $csrf = new Csrf;
  if($_POST){
    $csrf->tokenHas($_POST); // bool
  }
?>

<form method="POST">
  <?=csrf_field()?>
  <input type="text" name="test">
  <button>Gönder</button>
</form>
Method Hakkında
__construct Nesne üretildiğinde beraberinde session'u başlatır ve token oluşturur.
tokenHas Verilen tokeni, oluşturulan token ile karşılaştırır.
getToken Oluşturulan son tokeni döndürür.
csrf_field İnput oluşturur ve token verir. Helper fonksiyonudur.
create_token Yeni token oluşturur.