038dev/wordpress

v0.2.1 2018-12-22 14:53 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2020-05-04 14:40:04 UTC


README

Dit is een basis WordPress project. Hiermee kan je snel WordPress projecten uitrollen.

Installeren

Om te installeren heb je Composer nodig.

composer create-project 038dev/wordpress <map naam>

Daarna kan je alle bestanden committen.

git init
git commit -A "Initial commit"

Gebruiken

Je kan lokaal aan je project werken met Docker.

docker-compose up -d

Hierna kan je verbinden met je project door naar http://127.10.10.0/ te gaan. Dit IP adres wordt automatisch vervangen door een willekeurig loopback adres na installatie.

Mac OS

Op Mac moet je het aangepaste 127.* adres toevoegen als alias voor de 'loopback' route.

Voer hiervoor in een terminal het volgende commando uit:

sudo ifconfig lo0 alias 127.10.10.0

IP adres rouleren

Indien je een IP adres conflict hebt, kan j nogmaals library/post-install.sh draaien.