tuliacms/tuliacms

A skeleton to start a new Symfony website

Installs: 0

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 2

Watchers: 1

Forks: 0

Open Issues: 0

Language:JavaScript

Type:project

This package is auto-updated.

Last update: 2022-01-22 15:28:50 UTC


README

Wymagania

 • Linux (preferowany Ubuntu)
 • Docker
 • Docker Compose

Instalacja

 1. Wykonaj polecenia po kolei:

  • bin/docker start
  • bin/docker hosts:install
  • bin/composer install
 2. Zaloguj się do bazy danych za pomocą danych:

  Adres: http://localhost:8000/
  Login: root
  hasło: root

  Wejdź do bazy danych o nazwie development, i zaimportuj do niej dane z pliku dump.sql.

Adresy URL

Service Access Address
Frontend http://tulia.loc/
Backend http://tulia.loc/administrator/
Baza danych http://localhost:8000/
Mailhog http://localhost:8025/
Elasticsearch http://localhost:9200/
Kibana http://localhost:5601/
Dokumentacja http://doc.tulia.loc/docs/pl/current/szablony

Dane do logowania

Backend

Login: admin
Hasło: MyP4$$w0rdT04Dm!n

Baza danych (phpmyadmin)

Login: root
Hasło: root

Port (lokalny): 3306 Port (zewnętrzny): 33061