abdullahpazarbasi/php-contracts

2019.11.2302 2019-11-23 18:31 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2021-08-26 00:28:49 UTC


README

Sistemi oluşturan tüm projelerde kullanılan veya kullanılabilecek olan arayüzleri barındırır.

Bu paket yalnızca PHP dilinde yazılmış Interface'ler barındırır.

Buna benzer -yalnız contract interface'i veya contract interface'leri ile birlikte bir takım trait'ler barındıran- paketlere örnek olarak şunlar verilebilir:

Contract interface'leri, tasarım prensiplerinden "Interface Segregation" prensibi daima göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Interface'ler bölünmesi gereken noktalardan mutlaka bölünmelidir.

Pakete contract eklemek için v1 namespace'i altındaki uygun ana katman namespace'i içinde herhangi path'e interface oluşturmak yeterlidir.

Contract eğer değişikliğe uğratılacaksa namespace'de version atlatılmalıdır. Mesela v1 altındaki bir interface modifiye edilmek isteniyorsa v1 altında modifiye edilmeyip v2 namespace'i altına kopyalanarak kopyalandığı yerde değiştirilmelidir.

Namespace versiyonuna dikkat edilirse paket versiyon'larının bir önemi kalmayacaktır. Haliyle semver versiyonlamaya da gerek yoktur.

Contract interface'leri 3 ana grup altında gruplanmıştır:

  • Applications
  • Domains
  • Infrastructure

Arayüzlerin izimlendirilmesinde bir konvansiyon takip edilmiştir:

Her arayüz ismi ...Interface ile bitirilmiştir.

Bir setterdan ibaret arayüzlerde:

...PickerInterface: null OLMAYAN herhangi primitive tipte bir değer veya boş bile olsa bir array kabul edebilen nesneler için...

...DoneeInterface: null da olabilen herhangi primitive tipte bir değer veya boş bile olsa bir array kabul edebilen nesneler için...

...AwareInterface: null OLMAYAN bir object veya bir resource kabul edebilen nesneler için...

...HostInterface: null da olabilen bir nesne veya bir resource kabul edebilen nesneler için...

Bir getterdan ibaret arayüzlerde:

...ProviderInterface: null HARİCİNDE herhangi bir tipte değer sunabilen nesneler için...

...DonorInterface: null da olabilen herhangi primitive tipte bir değer veya boş bile olsa bir array sunabilen nesneler için...

...WindowInterface: null da olabilen bir object veya bir resource sunabilen nesneler için...